Projekt przyczyni się do poprawy czystości wody w rzece Oława, która stanowi jedno ze źródeł wody pitnej dla aglomeracji wrocławskiej. Przetargi zostaną ogłoszone już w marcu, a zakończenie projektu nastąpi w 2012 roku.  Finansowanie projektu zapewni pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz unijna dotacja w wysokości 23 mln złotych.