Projektowany system kanalizacyjny ma uzupełniać istniejące instalacje miejskie, które charakteryzują się niewystarczającą przepustowością.  Rodzi to szereg problemów natury higienicznej i środowiskowej w tym zabytkowym mieście. W ramach pierwszego etapu powstanie 5 km nowych kolektorów oraz główna stacja pomp.