Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań i technologii woda w Jarocinie zyskała zdecydowanie lepszy smak. Użyte technologie pozwalają sterować i monitorować pracę innych stacji na terenie gminy, zapewniając ciągłość w dostawie wody.

Uzdatnianie wody prowadzone jest dzięki dwustopniowemu filtrowaniu wody przy wykorzystaniu ośmiu filtrów. Stację wyposażono w agregaty, zapewniające ciągłość dostaw wody i proces filtrowania nawet w przypadku braku prądu. Dodatkowo stacja została wyposażona w specjalne zabezpieczenia antyskażeniowe, które działają w ten sposób, że np. w przypadku zakażenia wody bakterią koli stacja sama odetnie dostawę wody.

Realizacja inwestycji kosztowała ponad 10 mln zł netto. Sfinansowana została z preferencyjnego kredytu w ramach Programu Municipal Finance Facility wspieranego przez Komisję Europejską.