Kontrakt obejmuje dostawę ponad 100 szt. przepustów z rur DN400, 500, 600, 800 i 1000 SN10000. Ogółem Amitech dostarczy ponad 1500 m rur Flowtite.
Rury na przepusty drogowe dostarczane są z fabryki Amitech w Gdańsku przycięte dokładnie na wymiar a końcówki posiadają skosy 1/1,5.