Jest to kolejna transza pożyczki zmierzającej do poprawy stanu sanitarnego w kraju i dostępu do wody pitnej. Projekt przyczyni się bez wątpienia do ograniczenia skażenia wód płynących i gruntowych.  Szczególnie odczuwalna będzie poprawa czystości w rzekach Prut oraz Nistru.