Dzięki właśnie zakończonemu projektowi mieszkańcy gminy zyskali nowy system odbierania ścieków oraz nowoczesną oczyszczalnię o dwukrotnie powiększonej przepustowości.

Miejska oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Pracuje w układzie 3-stopniowego oczyszczania ścieków, zgodnie z najnowszymi tendencjami, ujmującymi biologiczne usuwanie związków azotu i fosforu. Jej moc przerobowa została zwiększona z 10 800 m3/d do 20 000 m3/d. Oczyszcza ścieki zarówno komunalne, przemysłowe jak i deszczowe. Ma wprowadzoną maksymalną automatyzację pracy, dzięki czemu jej obsługa jest naprawdę prosta.

Docelowo nowy obiekt może obsłużyć ok. 55 tys. mieszkańców, a obecnie obejmuje 34 tys. mieszkańców z terenu wschodniej części Piaseczna, wsi Julianów, Józefosław, Żabieniec, Jastrzębie, Siedliska, Chylice, Chyliczki oraz z osiedla Orężna. Zastosowany system odzysku biogazu uzyskiwanego z fermentacji osadów umożliwia ogrzanie obiektów na oczyszczalni a nowoczesny ciąg przeróbki i suszenia osadów prowadzi do odwodnienia osadu w 90-95%. Powstały w ten sposób granulat jest bezpieczny pod względem higieniczno-sanitarnym i może być wykorzystany przyrodniczo oraz spalany w różnego rodzaju piecach. W ramach inwestycji wykonano też nowy punkt zlewny ścieków dowożonych, zhermetyzowany i niwelujący nieprzyjemne zapachy.

Łączny koszt projektu to 360 mln zł, a dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło ok. 125 mln zł. Prace przy budowie oczyszczalni wykonała firma Hydrobudowa Polska S.A.