Dostawa separatorów rozpoczęła się we wrześniu. Oferta dostawcy wygrała z innymi, konkurencyjnymi dzięki spełnieniu wszelkich koniecznych parametrów, potwierdzonych stosowną aprobatą. Łącznie na budowę obejścia Bielska-Białej zamówiono 11 separatorów Amisep Combo o różnych przepływach nominalnych, wynoszących od 40-150 l/s.

Za montaż urządzeń odpowiedzialna jest firma Dromil-Ekotexbud.