Spółka Aqua jest jedną z głównych spółek wielkopolskich. Prowadzi działalność projektową, specjalizuje się w obsłudze dużych inwestycji komunalnych, jak np. ujęcia wody, stacje jej uzdatniania, oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne, przepompownie ścieków, infrastruktura wodociągowa, infrastruktura drogowa.