Konferencja była skierowana głównie do przedsiębiorstw zarządzających sieciami wodociągowymi. Uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń na temat budowy przewodów wodociągowych. Cel spotkania stanowiło przedstawienie charakterystyki dostępnych na rynku produktów, jak również procedur postępowania przy wyborze rozwiązania najlepszego w określonych warunkach. Zamiarem organizatorów konferencji było zaprezentowanie sposobów, które powinny ułatwić inwestorom podjęcie decyzji w kwestii wyboru właściwego rozwiązania spełniającego ich oczekiwania.

Podczas konferencji zostało zaprezentowane pierwsze w Polsce opracowanie naukowo-techniczne pt. "Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych", które zostało przygotowane przez zespół znanych w kraju specjalistów pod redakcją prof. dr hab. inż. Mariana Kwietniewskiego. Praca powstała na zamówienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie przy współpracy z Izbą Gospodarczą "Wodociągi Polskie". Każdy z uczestników konferencji otrzymał wydanie książkowe tego opracowania.

Konferencja składała się z pięciu sesji, podczas których prelegenci zaprezentowali referaty podzielone na pięć bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył problematyki doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych. Prelegenci przedstawili referaty o m.in. aktualnych potrzebach branży w zakresie doboru rozwiązań materiałowych do realizacji inwestycji, problemie sanitarno-higienicznym oceny wyrobów oraz ekonomicznej ocenie przewodów. Ponadto uczestnicy konferencji mogli poznać doświadczenia związane z doborem materiałów rurowych do budowy systemów wodociągowych w oparciu o projekty skandynawskie. Prelegenci poruszyli również temat nowych trendów w instalacjach rurowych.

W trakcie drugiej sesji, poświęconej charakterystyce rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych pod kątem ich doboru, zaprezentowano referaty dotyczące m.in. klasyfikacji i charakterystyki rozwiązań materiałowych z rozróżnieniem na przewody metalowe, betonowe i wykonane z tworzyw sztucznych, a także zastosowania polietylenu w budowie sieci wodociągowych.

Kolejny blok tematyczny dotyczył rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych oraz awaryjności sieci wodociągowych. Prelegenci skupili się tutaj głównie na m.in. rozwiązaniach materiałowych i konstrukcyjnych nie tylko w Polsce, ale i za granicą, a także na awaryjności eksploatacyjnej przewodów wodociągowych.

Następne wystąpienia odnosiły się do wymagań funkcjonalno-użytkowych, wynikających m.in. z norm i dokumentów, jak również z doświadczeń przedsiębiorstw wodociągowych. Ponadto poruszono temat systemów rur i zbiorników do transportu i magazynowania wody surowej i pitnej.

Ostatni blok tematyczny był poświęcony metodyce doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych. W trakcie tej sesji wygłoszono m.in. referat o benchmarkingu firm wodociągowych.

Uczestnicy konferencji wzięli również udział w Gali Konferencji WOD-KAN-TRENDY 2011, która odbyła się 18 stycznia. Ponadto wiele firm, będących partnerami organizatorów, zaprezentowało na stoiskach szeroką gamę rozwiązań oraz produktów do budowy i modernizacji sieci wodociągowych. Uczestnicy spotkania mogli również skorzystać z wydarzeń towarzyszących, m.in. wyjazdu do Kopalni Węgla Brunatnego i Elektrowni Bełchatów.

Pierwsza edycja konferencji WOD-KAN-TRENDY 2011 okazała się świetną okazją do wymiany doświadczeń na temat rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych stosowanych do budowy przewodów wodociągowych. Organizatorom gratulujemy debiutu oraz życzymy kolejnych interesujących spotkań branżowych.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z konferencji WOD-KAN-TRENDY 2011.