System kanalizacji w Poznaniu musi być zmodernizowany, bo istniejąca sieć jest przeciążona, a tym samym powstają problemy z przyłączaniem kolejnych odbiorców do sieci. Dlatego też konieczne jest zainwestowanie w przepompownię ścieków, która umożliwi rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

W ramach budowy przepompowni Hetmańskiej zbudowane zostaną m.in. dwa rurociągi tłoczne o długości 2,2 km. Budowa ma się zakończyć jesienią 2012 r.