Oczyszczalnia ścieków będzie pracować na rzecz miasta al-Samawa. Stacja uzdatnia wody będzie pracować  z wydajnością 10  tysięcy metrów sześciennych, natomiast oczyszczalnia zagospodaruje ponad 32 tysiące metrów sześciennych ścieków na dobę. Oczyszczona woda będzie zużyta dla celów rolniczych.