Skonsolidowane przychody Hydrobudowy Polska przekroczyły w I kwartale tego roku 277,2 mln zł. Były o 14% niższe od osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego. Zniżka skonsolidowanych przychodów przełożyła się także na niższy wynik brutto ze sprzedaży (sięgnął 16,4 mln zł) oraz operacyjny (8,3 mln zł). Marża brutto ze sprzedaży wyniosła w minionym kwartale 5,9%.   

Pozytywny wpływ na ostateczny wynik finansowy wypracowany w I kwartale 2011 roku miała sprzedaż w marcu udziałów w spółce pośrednio zależnej – Gdyńska Projekt, należącej dotychczas do Hydrobudowy 9. Zarobek brutto z tej transakcji wyniósł blisko 4 mln zł. W efekcie zysk netto GK HBP, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w I kwartale tego roku niemal 8,8 mln złotych.