Inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa". Po zakończeniu prac cała gmina Myślenice będzie skanalizowana. W nowej oczyszczalni zastosowano technologię ciągłego aerobowego oczyszczania biologicznego dla usuwania biorozkładalnych zanieczyszczeń za pomocą osadu czynnego. Docelowo do oczyszczalni w Krzyszkowicach spływać będą też ścieki z Głogoczowa.

Budowa systemu kanalizacyjnego zakończy się w 2013 r. W sumie w ramach projektu pn. "Czysta woda dla Krakowa"  powstanie 239,8 km sieci kanalizacyjnej, a dotychczas zbudowano 137,4 km. Z planowanych 86,8 km wodociągów zbudowano już 66,9 km.