Zamierzeniem organizatora była prezentacja i ocena polskich oraz zagranicznych osiągnięć i doświadczeń w branży wodno-kanalizacyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na m.in.: materiały, uzbrojenie i opomiarowanie stosowane w budowie oraz wymianie sieci wod-kan z uwzględnieniem terenów górniczych, monitoring i aparaturę do diagnostyki sieci, a także renowację i naprawę sieci.

Ponadto poruszano zagadnienia związane z pompowniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, materiałami stosowanymi w wykonawstwie i wymianie wewnętrznych instalacji wod-kan, a także armaturą i opomiarowaniem instalacji. Nie zabrakło również tematów dotyczących warunków technicznych realizacji, eksploatacji sieci oraz ekonomiki stosowania różnych materiałów, uzbrojenia w sieciach i instalacjach wod-kan.

Program konferencji był po brzegi wypełniony interesującymi wykładami. Tematycznie obejmował: badania sieci oraz instalacji wodociągowych kanalizacyjnych, projektowanie sieci oraz instalacji wod-kan, a także eksploatację i modernizację sieci oraz instalacji wod-kan. Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień poświęconych m.in. mikrobiologicznej ocenie jakości materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, oddziaływaniu nowych rur PEHD, PEX i PVC na bakterie, zarządzaniu jakością wody oraz bezpieczeństwu wody do spożycia.

Kolejny dzień upłynął pod znakiem trzech sesji konferencyjnych. Prelegenci omawiali m.in. następujące zagadnienia: liniowe straty ciśnienia w rurach z tworzyw sztucznych podczas transportu ścieków, obliczenia syfonu pod rzeką Wilgą, problem wód przypadkowych w kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, stan techniczny kanalizacji grawitacyjnej w Polsce, a także wpływ wybranych czynników na niezawodność elementów systemu dystrybucji wody. Ponadto skupiono się na: badaniach osadów korozyjnych pobranych z rurociągu przy użyciu mikroskopu elektronowego, eksperymentalnej weryfikacji wzorów na obliczanie strat ciśnienia przy przepływie wody i ścieków oraz ocenie efektów modernizacji grawitacyjnego kolektora sanitarnego Świdnik-Hajdów.

Tematyka referatów wygłoszonych trzeciego dnia dotyczyła m.in. oceny kosztów budowy i zabezpieczenia magistralnych przewodów wodociągowych na terenach górniczych, strategii ograniczania strat wody systemach dystrybucji, monitoringu sieci wodociągowej, a także wybranych aspektów modelowania tego typu sieci.
Referaty były oddzielone prezentacjami następujących firm: KSB Pompy i Armatury, Mirometr, Keramo-Steinzeug, Wavin Metalplast-Buk, Marley Polska, MSK Żywice, Amitech Poland, Hobas System Polska, MC-Bauchemie, Radlinger Primus, Elplast+, Złote Runo oraz KWH Pipe Poland.

Organizator zapewnił uczestnikom zimową atrakcję w postaci kuligu oraz kolacji regionalnej z udziałem kapeli „Baciarka”.

Konferencja zgromadziła spore grono osób działających w branży wodno-kanalizacyjnej. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania licznych wystąpień dotyczących projektowania, eksploatacji, modernizacji i badania sieci. Już dziś zapraszamy na kolejną konferencję naukowo-techniczną poświęconą zagadnieniom wod-kan.

Zobacz fotogalerię