Jej organizatorami były firmy AVK Armadan sp. z o.o.; Grundfos-Pompy sp. z o.o.; Per Aarsleff sp. z o.o.; Fusion Polska sp. z o.o.; Rurgaz sp. z o.o. oraz AquaRD sp. z o.o., a patronat honorowy nad imprezą objęła Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z Przewodniczącym Izby, Andrzejem Pieniążkiem oraz Wodociągi Kieleckie sp. z o.o. z Prezesem Zarządu, Henrykiem Milcarzem. Patronem Naukowym został Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej reprezentowany przez dr inż. Justynę Lisowską. Wsparcie medialne zapewnił dwumiesięcznik „Inżynieria Bezwykopowa”, portal techniczny www.inzynieria.com oraz kieleckie „Echo Dnia”.

W dwudniowym spotkaniu uczestniczyło 100 osób reprezentujących środowiska wodociągowe i projektowe.W tym czasie przedstawiciele firm – organizatorów oraz Politechniki Świętokrzyskiej i Wodociągów Kieleckich - zaprezentowali referaty poświęcone tytułowej tematyce. Na przykładzie swoich doświadczeń firma Grundfos-Pompy sp. z o.o. przedstawiła zaawansowane metody optymalizacji ekonomicznej pracy pompowni ścieków. O bezwykopowej renowacji kanalizacji opowiadał przedstawiciel Per Aarsleff sp. z o.o.

Wykład firmy AVK Armadan sp. z o.o. poświęcony był zagadnieniu armatury dla wymagających w aspekcie ekonomicznym stosowania armatury wysokiej jakości, kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych. Prezentacja spółki AquaRD skupiała się na temacie telemetrii, modelowania matematycznego i symulacji komputerowej dynamicznych procesów ciągłych w sieci wodociągowej.

O ekonomicznych i praktycznych aspektach stosowania nowych generacji rur z tworzyw sztucznych w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych mówił przedstawiciel Rurgaz sp. z o.o., a reprezentant spółki Fusion Polska omówił nowoczesne systemy łączenia sieci wodno-kanalizacyjnych z PE, jak też kształtki i urządzenia w kontekście korzyści wynikających z automatyzacji procesu zgrzewania dla inwestora i wykonawcy.

Dr inż. Justyna Lisowska z Politechniki Świętokrzyskiej wygłosiła referat pt. „Zjawisko infiltracji wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych w aspekcie ekonomicznym”, zaś Dyrektor Wodociągów Kieleckich Władysław Karol Jacewicz omówił kwestię rozliczania zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym w odniesieniu do doświadczeń i praktycznych wskazówek.

Celem organizatorów było omówienie urządzeń systemów i technologii stosowanych w branży wod-kan w ujęciu ekonomicznym pod kątem kosztów przyszłej eksploatacji, a nie tylko przez pryzmat cen zakupowych na etapie zakupów sektorowych, z wolnej ręki czy przetargów na dostawy. Dla wielu uczestników konferencji, zwłaszcza dla firm użytkujących infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, nadrzędność niskich kosztów eksploatacyjnych jest bezdyskusyjna w stosunku do często niewiele wyższych kosztów zakupowych urządzeń, technologii czy całych systemów. Dla środowiska projektantów podobnie. W końcu chodzi też o interes społeczny, zwłaszcza w dobie środków unijnych, które w dużej części nie są wykorzystywane, często przez zaniżone wyceny oferentów zarówno w dostawach urządzeń, jak i w wykonawstwie.

Jak to jednak robić przy obecnych uwarunkowaniach prawnych? Jedną z odpowiedzi, która nasunęła się uczestnikom konferencji, jest po prostu dbanie o własny interes - inwestora, eksploatatora, niekoniecznie poprzez pryzmat tzw. najniższej ceny.

Już dziś zapraszamy na kolejną konferencję, która odbędzie się w 2013 r., najprawdopodobniej również w czerwcu.