Dzięki kredytowi będzie można zmodernizować sieć w rejonie osiedla Rotacyjnego i Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, gdzie wskutek korozji i szkód górniczych straty wody sięgały ponad 30%. W ramach projektu w mieście powstanie sieć wodociągowa z materiałów odpornych na oddziaływanie szkód górniczych, a ponadto 25 przepięć wodociągowych. Prace mają zakończyć się w 2013 r., a straty wody zostaną ograniczone w tym miejscu do 9%.