Zakres tematyczny imprezy obejmował m.in.: infrastrukturę z zakresu oczyszczania ścieków; materiały i urządzenia do budowy stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków; budowy, utrzymania i renowacji sieci wodno-kanalizacyjnych, a także studni głębinowych; pojazdy i sprzęt specjalistyczny; techniki bezwykopowe; systemy informatyki, automatyki, monitoringu, programy komputerowe związane z branżą; BHP w obiektach gospodarki wodno-ściekowej; technologie gospodarki odpadami, oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, jak również sprzęt laboratoryjny, pomiarowy i regulacyjny związany z branżą.

Jak co roku również i tym razem w targach TIWS wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele firm zajmujących się uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, dostawą aparatury, maszyn, urządzeń oraz sprzętu specjalistycznego i laboratoryjnego. W tym roku na targach zaprezentowało się ponad siedemdziesięciu wystawców.

Równolegle odbywały się również konferencje tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła współpracy gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z inwestorami prywatnymi (prywatyzacji w branży wod-kan oraz realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego). W jej trakcie poruszano zagadnienia m.in.: zasad formalnych nawiązania współpracy z inwestorem,  możliwości wykorzystania przedmiotowych modeli w praktyce, a także wad i zalet poszczególnych procedur.

Druga konferencja była poświęcona planowaniu przestrzennemu i gospodarowaniu nieruchomościami przez gminę w kontekście rozbudowy i utrzymania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Obejmowała m.in. zasady planowania przestrzennego w gminie, gospodarowanie nieruchomościami przez gminę, służebność przesyłu przy sprzedaży nieruchomości oraz problemy przedsiębiorstw z branży wod-kan związane z brakiem regulacji statusu prawnego urządzeń.

Tematem kolejnej konferencji były praktyczne aspekty metod zagospodarowania osadów ściekowych. W wystąpieniach poruszano zagadnienia dotyczące m.in. termicznej utylizacji osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”, możliwości zastosowania koagulantów nieorganicznych do wspomagania odwadniania osadów ściekowych, jak również stosowania osadów ściekowych w procesie rekultywacji.

Ostatniego dnia uczestnicy targów mieli możliwość zwiedzenia Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”, która jest pierwszym tego typu zakładem na terenie województwa świętokrzyskiego i jednym z niewielu w Polsce.

Kolejna edycja TIWS odbędzie się w dniach 18-20 września 2013 r.  

Zobacz fotogalerię