Dzięki dofinansowaniu unijnemu w Krakowie zbudowane zostanie około 2,5 km sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowana i rozbudowana zostanie Oczyszczalnia Ścieków Kujawy. Realizacja projektu zakończy się w 2015 r.

Prace zostały podzielone na dwa kontrakty. Pierwszy z nich obejmuje wykonanie projektu oraz modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Kujawy, w tym jej części mechanicznej, biologicznej i osadowej. Wykonawca będzie też odpowiedzialny za uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji. W efekcie tych działań uzyskana zostanie wyższa efektywność w zakresie oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia zostanie dostosowana do parametrów określonych przez UE w dyrektywie 91/271/EWG. Okres realizacji przewidziano na lipiec 2013 - styczeń 2015.

Drugi kontrakt związany jest z budową kanalizacji i obejmuje łącznie około 2,5 km sieci, a w tym: w ul. Glogera: DN500 i DN600 na długości 1 km; w ul. Obozowej: DN300 na długości 0,5 km; w ul. Wyciąskiej: DN300 o długości 1 km. Termin realizacji to sierpień 2013 - luty 2015.

Całkowity koszt projektu (z VAT) to 86 307 965,97 zł.