Czajka spełnia wszelkie wymogi w zakresie ochrony środowiska

Najważniejszym punktem III Fazy Projektu pn. „Zaopatrzenie w Wodę i Oczyszczanie Ścieków w Warszawie” była modernizacja i rozbudowa oczyszczalni „Czajka”. Aktualnie znajduje się ona w gronie największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Zastosowany zaawansowany proces technologiczny powoduje, że jakość oczyszczonych ścieków spełnia wszelkie restrykcyjne normy oraz przepisy krajowe i unijne. 

Oczyszczone ścieki z Czajki czystsze od wody w Wiśle

Prace budowlane w zakresie modernizacji OŚ Czajka ruszyły pod koniec 2008 r. W efekcie powstała najnowocześniejsza w kraju oczyszczalnia ścieków. Kompleks zlokalizowany w dzielnicy Białołęka jest zdolny do przyjmowania 390 tym m3 ścieków na dobę z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy oraz 75% z lewego brzegu Wisły. Jakość ścieków oczyszczonych w Czajce jest lepsza niż wody płynącej w Wiśle. 

Inne efekty ekologiczne oczyszczania ścieków - biogaz, prąd, ciepło

W ramach inwestycji prace budowlane i modernizacyjne obejmowały 164 obiekty. W tym czasie zakład działał, a ścieki były na bieżąco oczyszczane. Aktualnie w Czajce pracuje 10 nowoczesnych linii technologicznych. Dobowo produkowane jest około 400 ton osadu ściekowego. W efekcie fermentacji powstaje 30 000 m³ biogazu w ciągu doby. Ten jest spalany w gazogeneratorach, które mogą wytworzyć 5,6 MW energii elektrycznej oraz 6,5 MW cieplnej. 

Układ przesyłowy ścieków - kolektor pod Wisłą

Z lewobrzeżnej części Warszawy ścieki do oczyszczalni doprowadzane są kolektorami układu przesyłowego wyjątkowego w skali Europy. „Z komory pod ul. Marymoncką ścieki kierowane są kolektorem do budynku krat, a następnie do komory wejściowej, w postaci betonowego cylindra zakopanego w lewym brzegu Wisły, o średnicy 22 m i głębokości 40 m. W komorze wejściowej trafiają do dwóch równolegle zainstalowanych kolektorów o przekroju 1600 mm, biegnących pionowo do tunelu wydrążonego 10 m pod dnem Wisły (średnica tunelu 4,5 m, długość 1300 m), a nim do komory wyjściowej, położonej na prawym brzegu. Układ przesyłowy działa na zasadzie syfonu, ponieważ występująca w nim różnica ciśnień wynika z ukształtowania obydwu brzegów Wisły. Dzięki temu ścieki są transportowane kolektorami pod dnem rzeki siłą grawitacji, bez konieczności pompowania” - tłumaczy inwestor. 

Pierwszy w Polsce tunel pod Wisłą i największy projekt mikrotunelowy w Europie

Do budowy syfonu pod Wisłą wykorzystano maszynę drążącą TBM o średnicy 5,3 m. Równocześnie było to pierwsze w Polsce wykorzystanie tej powszechnej na świecie technologii. Ścieki z komory wyjściowej prowadzone są do Czajki kolektorem o średnicy 2,8 m i długości 6 km, który powstał w ramach największego w skali europejskiej projektu mikrotunelowego.

Budowa i modernizacja sieci oraz bezykopowa renowacja

Z zastosowaniem technologii bezwykopowych wykonano renowację 32 km sieci kanalizacyjnej, około 1100 studni rewizyjnych i ponad 1200 włączeń do sieci kanalizacyjnej na terenie Warszawy, Pruszkowa oraz Piastowa. Po raz pierwszy w kraju wykorzystana została bezwykopowa technologia rękawa utwardzanego termicznie. Dzięki rozwiązaniom bezwykopowym uniknięto rozkopywania ulic Warszawy, co znacznie skomplikowałoby życie mieszkańców i przedsiębiorców. Ostatecznie uzyskano w pełni wytrzymałe mechanicznie i szczelne przewody, co wpływa na zmniejszenie ilości awarii i obniżenie kosztów eksploatacji systemu kanalizacyjnego. 

W ramach III fazy projektu rozbudowano również sieć kanalizacyjną. M.in. zbudowano kolektor ogólnospławny od długości około 3 km w ul. Jana Kazimierza. Połączono go z istniejącym kolektorem w ul. Rejonowej. Na osiedlu Wiśniewo powstało ponad 1500 m nowych odcinków sieci kanalizacyjnej oraz kanał ściekowy o długości 1,2 km. W Rembertowie zbudowano pompownię ścieków sanitarnych z przewodami tłocznymi oraz ponad 700 m kanałów sanitarnych. W Pruszkowie powstał ponad 2-kilometrowy kanał ściekowy. W sumie zbudowano około 11 km sieci kanalizacyjnej i pompownię oraz ponad 10 km sieci wodociągowej. W Zakładzie Północnym, uzdatniającym wodę ujmowaną z Jeziora Zegrzyńskiego, zmodernizowano elementy pomocnicze technologii. Zmodernizowano też systemy informatyczne i teletechniczne oraz monitoring obiektów sieci kanalizacyjnej w rejonie Jeziora Zegrzyńskiego.

Koszty całkowite poniesione na realizację projektu - 2 773 624 630 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej 939 714 564 zł

Środki własne MPWiK w m.st. Warszawie S.A. - 1 833 910 066 zł, w tym udzielone pożyczki: NFOŚiGW - 468 770 200 zł, WFOŚiGW - 40 000 000 zł, EBI - 140 052 165 zł. 

Więcej:

Budowa Kolektora Czajka - film

Wyposażanie syfonu pod Wisłą - film
Wyposażanie syfonu pod Wisłą

Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do Oczyszczalni Ścieków

Największy w Polsce projekt mikrotunelowy

Warszawski projekt mikrotunelowy

Pierwszy polski TBM wydrążył tunel pod Wisłą