Konferencja została zorganizowana przez firmy: Fusion Polska sp. z o.o., AVK Armadan sp. z o.o., AMITECH Poland sp. z o.o., BLEJKAN sp. z o.o., Hufgard Polska sp. z o.o. oraz DUKO Engineering. Tym razem tematem przewodnim wydarzenia były ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

Interesujące referaty wygłaszali nie tylko przedstawiciele świata naukowego (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska z Gliwic) - swymi doświadczeniami podzielili się także inwestorzy z kilku przedsiębiorstw wod-kan oraz producenci i wykonawcy związani z branżą. Wystąpienia zebrane w pięciu sesjach poruszały zróżnicowane zagadnienia, jednak wiele z nich dotykało tematu jakości produktów, a także związanej z tym długości cyklu życia urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

W referacie pt. „Dlaczego warto stosować nowoczesne technologie – aspekty techniczne i ekonomiczne” wygłoszonym przez Huberta Klikowicza (AVK Armadan) prelegent zwrócił uwagę że, jego zdaniem, nie opłaca się kupować produktów niższej jakości, gdyż różnica w cenie pomiędzy nimi a tymi z wyższej półki jest niewielka, często jest to kilkudziesięciozłotowa „oszczędność”, z tym że ich cykl życia jest znacznie krótszy. Za przykład posłużyła zasuwa kołnierzowa DN80 na sieci wodociągowej – armatura firmy AVK jest droższa od produktu niższej jakości o 50 zł (12%), jednak Klikowicz wyliczył, że w przypadku wymiany armatury różnica ta stanowi zaledwie 2% udziału w całkowitym koszcie wymiany. Dlatego też dowodził, że przy tak nieznacznych różnicach cenowych warto zakupić lepszy produkt, który zagwarantuje niezawodność i długotrwałe użytkowanie. Korzystanie z tańszych odpowiedników może skutkować częstszą koniecznością wykonywania napraw – a to wiąże się z kosztami. 

W podobnym tonie wypowiadał się prof. dr hab. Janusz Łomotowski, który w referacie pt. „Możliwości ograniczania zużycia energii w systemach wodociągowo-kanalizacyjnych” podkreślał, że stosowanie produktów niższej jakości skutkuje krótszym cyklem życia urządzeń, a tym samym zwiększa częstotliwość ich wymiany.

Kolejnym interesującym wystąpieniem był referat pt. „Techniczno-ekonomiczne aspekty wykonywania renowacji systemów wodno-kanalizacyjnych” Noberta Kopydłowskiego (Amitech Poland) i Tomasza Goździora (Blejkan). Dotyczył on udanej współpracy na placu budowy obu stron zaangażowanych w projekt - producenta materiałów i rur stosowanych w bezwykopowych budowach oraz renowacji, a także wykonawcy. Innym poruszanym w trakcie obrad zagadnieniem były zbiorniki retencyjne.

Dr hab. inż. Maciej Mrowiec skupił się na ekonomicznych aspektach projektowania zbiorników retencyjnych, zaś Zbigniew Olszewski (Hufgard) na kilku przykładach omówił modernizację zbiorników wodnych. W podobny nurt renowacyjny wpisało się również wystąpienie Marcina Adamka (Duko Engineering) na temat doboru technologii renowacji w infrastrukturze wodnej i kanalizacyjnej w aspekcie ekonomicznym. Prelegent przybliżył uczestnikom konferencji temat szybkoutwardzalnych powłok elastomerowych do zabezpieczania powierzchni przed działaniem wody, ścieków oraz substancji chemicznych powodujących ich korozję lub erozję.

Z kolei dr inż. Florian Grzegorz Piechurski omówił kilka problemów w eksploatacji sieci wodociągowej: powietrze, urządzenia hydrauliczne i kawitację, a Grzegorz Świecki i Grzegorz Skalski proces monitorowania wykonanych połączeń elektrooporowych w aspekcie kosztów usuwania awarii wodociągowych (Fusion Polska).

Ostatnia sesja była dość nietypowa, gdyż nie zdarza się, aby w trakcie konferencji wod-kan poruszać zagadnienia takie jak: potrzeba uproszczenia języka w pismach urzędowych i nie tylko (Józef Natonek z MPWiK w Jaworznie przybliżył sukces aplikacji komputerowej pn. „Gdzie jest moja kupa?”), a także kreowanie wizerunku biznesowego (temat dress code’u zaprezentowała Barbara Murza-Składanowska).

Oprócz części konferencyjnej odbyła się tzw. „olimpiada wodociągowa”, w trakcie której uczestnicy wzięli udział w zmaganiach m.in. zręcznościowych. Organizatorzy zapewnili także atrakcję – w trakcie kolacji wystąpił kabaret Smile.

Tegoroczna konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Tematyka prezentowanych referatów była aktualna i dotykała kwestii istotnych dla branży. Już dziś zapraszamy na kolejna edycję wydarzenia – do zobaczenia za rok na XI Zachodniej Konferencji Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji.

Zobacz fotogalerię