Konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów zaowocowało tym że na lata 2014/2015 zaproponowaliśmy obniżenie ceny wody z kwoty 5,39 zł na kwotę 5,23 zł brutto za 1 m3. Natomiast, jeśli chodzi o cenę ścieków, to ta pozostanie na dotychczasowym poziomie 8,73 zł za 1 m3. Podobnie jak w latach ubiegłych, opłaty stałe pozostaną na tym samym poziomie – tłumaczy wiceprezes ds. finansowych MPWiK Sp. z o. o. Rafał Łabaj.

Spółka wychodząc na przeciw swoim klientom wprowadzi niebawem (najprawdopodobniej jeszcze w lipcu) nową usługę tzw. elektronicznej faktury (e-fakturę). Proponowana stawka za rozliczenie zostanie obniżona z 2,33 zł brutto do 1,00 zł brutto, w przypadku gdy mieszkaniec zdecyduje się na otrzymywanie rachunku drogą elektroniczną. Natomiast w sytuacji drukowania i doręczenia faktury drogą pocztową, będzie obowiązywać opłata w wysokości 2,33 zł brutto.

Na obniżenie ceny wody znaczący wpływ ma przede wszystkim uruchomienie nowej stacji uzdatniania wody Piaskownia. W ten sposób miasto uniezależnieniu się w dużej mierze od zewnętrznych dostawców. Duży wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki miała też kilkuletnia, intensywna wymiana oraz remont sieci wodociągowej. W ten sposób znacząco obniżyły się straty wody na sieci.