Ciepła woda nie popłynie na osiedlach: Herby, Sady, Szydłówek, Nowy Świat, Uroczysko, Słoneczne Wzgórze, Świętokrzyskie, Na Stoku, Ślichowice, Pod Dalnią, Gwarków, w śródmieściu i na ul. Kościuszki. Nie będzie też dostarczana do kilkunastu budynków użyteczności publicznej. Łącznie utrudnienia będą dotyczyć około 40 tys. osób.

Zaplanowane prace modernizacyjne mają być prowadzone w systemie całodobowym. W czasie przerwy technologicznej wykonane zostaną też drobne modernizacje sieci, które usprawnią funkcjonowanie i ułatwią eksploatowanie sieci w okresie grzewczym.