Veolia Usługi dla Środowiska S.A. działa w zakresie dostawy usług dla gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Polsce. Tworzy ją 6 spółek i 4 oddziały w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie całego kraju. Jest częścią grupy Eneris z siedzibą w Luksemburgu.