Budowa przepompowni melioracyjnej w Hubenicach trwała 14 miesięcy. Wartą 13,5 mln zł brutto inwestycję na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zrealizowała Skanska.

Inwestycja była potrzebna ze względu na częste powodzie nawiedzające ten region. Nowa przepompownia zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe gminy.  Wydajność  czterech  zainstalowanych agregatów pompowych wynosi łącznie 6612 l/s.

Jak informuje wykonawca, prace obejmowały m.in. budowę przepompowni wraz z wyposażeniem, zainstalowanie czterech pomp o dużej wydajności, budowę zbiornika wyrównawczego wraz z przelewem bocznym, budowę rurociągów tłocznych oraz rowu odprowadzającego wodę z przepompowni.