Celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami rurociągów polietylenowych a  producentami i ośrodkami naukowymi związanymi z szeroko rozumianą technologią PE.

W trakcie spotkania odbyły się praktyczne pokazy oraz teoretyczne wykłady. Uczestnicy mogli bezpośrednio zapoznać się z wieloma ciekawymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz osobiście wykonać montaż połączenia. Ideą spotkania było poszerzenie praktycznej i teoretycznej wiedzy oraz wielostronna wymiana doświadczeń.

Główną atrakcję konferencji stanowiła wizyta w zakładzie produkcyjnym FOX FITTINGS w Wilamowicach, jedynego w Polsce producenta kształtek z polietylenu o zasięgu ogólnoświatowym.

Partnerem medialnym wydarzenia został portal www.inzynieria.com.

Zobacz fotogalerię z FOX FITTING EVENT 2015

Zobacz wideorelację z FOX FITTING EVENT 2015