W 2015 r. na Białołęce ma powstać w sumie prawie 5 km kanałów i 4 km wodociągów. Pod ul. Głębocką powstanie główny kanał oraz odcinki kanałów do granic wszystkich nieruchomości. Inwestycja realizowana jet etapami – od ul. Magicznej do L. Berensona, na L. Berensona od Głębockiej do Zaułek i na ul. Zaułek.

Harmonogram zakładał, że roboty w ul. Głębockiej na odcinku od ul. Podwójnej do Okrągłej miały trwać do końca czerwca, a od ul. Okrągłej do L. Berensona od września do stycznia 2016 r. Jak podaje UM Warszawa, te zadania zostały już zrealizowane, dlatego wykonawca może przystąpić do ostatniego etapu prac. Umożliwi to wcześniejsze zakończenie całej inwestycji.

Zakres prac

Prace realizowane będą zarówno bezwykopowo, jak i w wykopie otwartym. W technologii bezwykopowej z wykorzystaniem mikrotunelowania i przewiertu sterowanego zostanie wykonanych łącznie około 1376 mb kanalizacji w zakresie średnic DN200–DN600. Dla realizacji prac mikrotunelowych zostaną wykonane komory startowe, żelbetowe o średnicy DN3200, komory odbiorcze o średnicy DN2500, a komory przelotowe o średnicy DN2000. Wykop otwarty obejmuje wykonanie około 1023 mb kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w zakresie średnic DN110 – DN400.

Prace realizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP.