Zlecone PeBeKa zadanie polega na zaprojektowaniu i kompleksowym wykonaniu rurociągu głównego odwadniania o średnicy 300 mm.

Rurociąg do odwadniania z rur epoksydowych, wzmocnionych włóknem szklanym

Powstający rurociąg zostanie włączony do systemu głównego odwadniania w kopalni Rudna oraz do sieci rurociągów zrzutowych na powierzchni. Instalacja w otworze wiertniczym musi być wykonana z materiałów odpornych na korozyjne działanie wody kopalnianej oraz osadzanie się kamienia, dlatego do budowy użyte zostaną rury epoksydowe wzmocnione włóknem szklanym. Trwałość takiego rurociągu szacowana jest na minimum 20 lat – informuje wykonawca.

Pionowy otwór wiertniczy do głębokości 1020 m

Otwór wiertniczy będzie biegł pionowo i przechodził około 10 m od istniejących wyrobisk górniczych na poziomie 1000 m pod ziemią – mówi Jan Lubaś, kierownik działu wierceń powierzchniowych. W pierwszym etapie inwestycji, który już zakończyliśmy, odwierciliśmy otwór pilotowy o średnicy 311 mm do głębokości 435 m oraz poszerzyliśmy go do średnicy 762 mm. Następnie umieściliśmy w gotowym otworze kolumnę rur stalowych i ją zacementowaliśmy. Drugi etap prac polegać będzie na odwierceniu otworu pilotowego o średnicy 311 mm do głębokości 1020 m i poszerzeniu go do końcowej średnicy 558,8 mm. Do tak przygotowanego otworu zapuszczone zostaną rury epoksydowe wzmocnione włóknem szklanym i następnie zacementowane.

Otwory wiercone są w bliskim sąsiedztwie wyrobisk górniczych, dlatego założono, że maksymalne odchylenie osi otworu od pionu nie może przekroczyć trzech metrów na całej jego długości. W związku z tym wiercenie otworu pilotowego odbywa się z użyciem serwisu kierunkowego. W trakcie wiercenia co kilka metrów wykonuje sie pomiary krzywizny otworu oraz azymutu i na ich podstawie utrzymuje się odpowiednią trajektorię otworu – informuje PeBeKa.

Ponadto zadaniem wykonawcy są też prace na powierzchni, w tym m.in. wykonanie fundamentów i podpór estakady dla poprowadzenia nowego rurociągu oraz wymiana części istniejącej instalacji odwadniania.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z Lubina jest jedną z największych polskich firm budowlanych, zatrudniającą około 1800 osób. Przychody ze sprzedaży w roku 2014 wyniosły ponad 561 mln zł. Jedną ze stosowanych przez PeBeKa technologii jest unikalna w skali światowej technologia głębienia szybów z wykorzystaniem mrożenia górotworu. W tej technologii zbudowano dla KGHM Polska Miedź S.A. 30 szybów.

KGHM Polska Miedź S.A. to jedna ze strategicznych i największych polskich spółek skarbu państwa. Jest też jednym z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Zajmuje się też m.in. produkcją złota, koncentratu palladu i platyny, ołowiu i innych metali oraz soli kamiennej.