Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”. Jak podaje strona internetowa zakładu, prace obejmą modernizację oczyszczalni ścieków wraz z częścią osadową, wykonanie 12,77 km inwestycji liniowych – budowy lub modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy nowego ujęcia wody, modernizacji stacji uzdatniania wody czy wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Skorzysta prawie tysiąc osób

Wspomniana oczyszczalnia ścieków znajduje się w Mokrej Prawej. - Obiekt został wybudowany została w latach 70. Planowana teraz modernizacja ma objąć część osadową, bo jednym z istotnych problemów wpływających na gospodarkę osadem są trudności eksploatacyjne urządzeń do jego odwadniania, oraz intensyfikację produkcji biogazu w procesie fermentacji osadu ściekowego, który wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej - mówi na łamach serwisu www.rp.pl Iwona Bielecka z ZWiK.

Roboty mają potrwać najpóźniej do końca 2022 r. Jak wylicza skierniewicki zakład, po ich zakończeniu liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej oraz dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniesie 935 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Z kolei 119 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Przeczytaj także: Dąbrowskie Wodociągi wykorzystują kosmiczną technologię