Przedsięwzięcie, którego całkowity koszt szacuje się na około 4,2 mln zł, zostanie zrealizowane przez gminę Gołdap, na terenie którego mieści się jezioro.

Jezioro Gołdap zostanie oczyszczone dzięki zastosowani adsorbentu fosforanów. W tym celu wykorzystane zostanie 300 ton preparatu wyprodukowanego z mieszaniny glinki bentonitowej i lantanu. Preparat ten zostanie podany w dwóch dawkach po 150 ton jesienią 2017 i wiosną 2018 r. Preparat zostanie podany na powierzchnię wody w postaci mieszaniny wody (pobranej z jeziora) i glinki bentonitowej modyfikowanej lantanem za pomocą specjalnej perforowanej lancy pozwalającej równomierne podanie preparatu – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Projekt będzie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko–mazurskiego na lata 2014–2020. Poza kwotą ze środków europejskich, 666,4 tys. zł będą stanowić środki własne gminy Gołdap.