Inwestycja realizowana będzie w miejscowościach leżących w północnej części gminy i na północnych ulicach miasta - w ubiegłych latach zrealizowano projekt dotyczący południowej części gminy - dzięki temu poziom skanalizowania sięgnie na tym terenie około 95%.

Do tej pory w miejscach, gdzie nie było kanalizacji, mieszkańcy korzystali z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków - wyjaśnił burmistrz Staszowa, Leszek Kopeć.

Inwestycja obejmie następujące miejscowości: Czajków Południowy, Czajków Północny, Wolę Wiśniowską, Wiązownicę Dużą, Wiązownicę Małą, Smerdynę, Wiązownicę Kolonię i Wiśniową (w części dotąd nieskanalizowanej), a także ulice: Opatowską, Słoneczną i Polną w Staszowie.

Wraz z 35 km sieci kanalizacyjnej powstaną pompownie ścieków i urządzenia płuczące, a także nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Wiązownicy Dużej. Jej przepustowość wyniesie 400 m3 na dobę.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie (inwestor) podzieliło projekt na 5 zadań; na 3 z nich (w tym na największy, o wartości niemal 20 mln zł) podpisano już umowy.

Łączny koszt realizacji wyniesie około 46,7 mln zł; niemal połowę środków - 21 mln zł - samorząd otrzyma w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Władze podkreślają, że bez takiej dotacji trudno byłoby zrealizować taką inwestycję, szczególnie chroniąc środowisko naturalne (gleby i wody) na terenach objętych projektem.

Przeczytaj także: Rynek wod-kan w Polsce i u naszych sąsiadów