Zaplanowano budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w różnych częściach Białegostoku (łącznie 19 km). Prace mają odbywać się także w oczyszczalni ścieków i w trzech stacjach uzdatniania wody.

Dzięki wszystkim inwestycjom ścieki mają być jeszcze skuteczniej oczyszczane, a do nowej infrastruktury będą się mogli podłączać kolejni odbiorcy – powiedział PAP Piotr Sokołowski, prezes Wodociągów Białostockich.

Głównym zadaniem Wodociągów Białostockich jest ujmowanie, uzdatnianie, dystrybucja i sprzedaż wody oraz usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. Spółka zarządza m.in. dwoma ujęciami i trzema stacjami uzdatniania wody, oczyszczalnią ścieków, do tego ponad 1120 km sieci wodociągowej oraz ponad 630 km kanalizacji sanitarnej.

Przeczytaj także: Wodociągi Miasta Krakowa wydadzą miliony na dezodoryzację