Zadaniem wykonawcy będzie rozbudowa sieci technologicznej o czwarty reaktor biologiczny i osadnik wtórny, a także rozbudowa infrastruktury magazynującej pozyskiwany biogaz.

Podjęliśmy decyzję o realizacji tego projektu, ponieważ znacznie zwiększył się ładunek zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Grudziądza – powiedział portalowi grudziadz.pl Krzysztof Dąbrowski, prezes MWiO.

Kolejnym argumentem, który skłonił MWiO do podjęcia działań modernizacyjnych było to, że na chwilę obecną nie ma już możliwości podłączenia nowych obiektów przemysłowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Poznań: Aquanet zamyka dostęp do lokalnych studni