Wykonawca wybuduje blisko 1 km sieci wodociągowej. Odcinki te powstaną z rur PE100 RC SDR11 w zakresie od DN40 do DN160. Roboty o większym zasięgu zaplanowano w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Łącznie powstanie ponad 5 km kanałów. Do ich budowy wykorzystane zostaną rury GRP, rury PVC, rury PP, a także rury PE. W zakres zamówienia wchodzi również budowa pompowni ścieków.

Prace realizowane będą w rejonie ulic: Abramowickiej, Barwnej, Biskupie, Białkowskiej Górze, Dojazdowej, Floriańskiej, Nadbystrzyckiej, Niskiej, Podleśnej oraz Wapiennej i potrwają do 31 grudnia 2020 r.

Wartość zamówienia, zleconego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o., to blisko 9,5 mln zł. Budżet projektu zasilony jest środkami unijnymi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

BLEJKAN S.A. to lider polskiego rynku renowacyjnego, specjalizujący się w modernizacji przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, ciśnieniowych, technologicznych i gazowych z zastosowaniem niemal wszystkich renowacyjnych technologii bezwykopowych dostępnych na świecie. Angażuje się również w projekty związane z budową przewodów podziemnych. Spółka podejmuje się skomplikowanych zadań zarówno w Polsce, jak i za granicą, a potencjał kadrowy, technologiczny oraz sprzętowy umożliwia jej jednoczesną realizację kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kontraktów, w zależności od stopnia ich zaawansowania.

Firma intensywnie realizuje plan związany z zakupem polskich i zagranicznych spółek. W ostatnim czasie nabyła m.in. firmę Mazur sp. z o.o. ze Świecia, niemiecką spółkę AKWA Sanierungstechnik GmbH (obecnie: BLEJKAN GmbH); zakupiła również pakiet udziałów Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „ABIKORP” sp. z o.o., którego specjalizacją są prace w technologii mikrotunelowania.

Przeczytaj także: Rozwijamy się nawet wtedy, kiedy rynek jest „trudny” [wywiad z Markiem Gromadą, wiceprezesem BLEJKAN S.A.]