Dzięki realizacji tej inwestycji ta spółka miejska uniezależni się całkowicie od dostaw z zewnątrz. Nasza oczyszczalnia w sposób przemyślany, zaplanowany i konsekwentny modernizuje swoje zasoby, stosując innowacyjne rozwiązania inżynierskie. Z realizowanych przez nią projektów i inwestycji korzysta nie tylko spółka, ale przede wszystkim środowisko, rzeka Warta, a wraz z nią cała Częstochowa, a także mieszkanki i mieszkańcy naszego regionu – powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Koszt nowej instalacji to 11 mln zł, pochodzących ze środków spółki. Energia elektryczna jest wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni, natomiast pozyskane ciepło zostanie spożytkowane m.in. do wyprodukowania wody lodowej.

Wchodzący w skład instalacji agregat prądotwórczy o mocy 500 kW, jest zasilany gazem ziemnym, produkując zarówno energię elektryczną, jak i cieplną. Energia elektryczna zaspokoi potrzeby własne oczyszczalni. Natomiast pozyskane ciepło zostanie wykorzystane do wstępnego podgrzania osadu odwodnionego na suszarni oraz zasilenia chłodziarki absorpcyjnej, celem wyprodukowania wody lodowej – wyjaśnił prezes Warty Piotr Pala.

W oczyszczalni funkcjonuje już jeden generator na biopaliwo, ale nowa instalacja podniesie bezpieczeństwo energetyczne obiektu, będzie mieć również wpływ na optymalizację gospodarki elektroenergetycznej i cieplnej w zakładzie.

W 2015 r. w częstochowskiej oczyszczalni zakończono rozbudowę i modernizację. Obecnie jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. Dzięki inwestycjom w ostatnich latach udało się usprawnić pracę oczyszczalni i poprawić stan środowiska naturalnego.

Przeczytaj także: Wodociągi Kieleckie rozbudują system monitoringu