Jest to pierwsza konferencja poruszająca temat zmiany zasad regulacji przedsiębiorstw wod-kan wprowadzonej wraz z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Szczególną uwagę chcemy poświęcić udziałowi regulatorów w procesie stanowienia taryf, zmianom regulaminów, a także wpływom zmian na zasady przygotowywania i stanowienia wieloletnich planów modernizacji i rozwoju urządzeń wod-kan. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy działania regulatora mogą stymulować postęp techniczny, a w szczególności zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wdrażanie nowych technik i technologii – podkreśla Kalina Olejniczak, redaktor prowadząca miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że temat taryf, jako najbardziej aktualny, może być dominującym tematem konferencji, ale istotnymi są też jego powiązania z formułowanymi w regulaminie standardami dotyczącymi poziomu świadczonych usług oraz określanymi w weryfikowanych przez władze gminy wieloletnimi planami modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Te zagadnienia włączyliśmy w zakres tematyki konferencji – dodaje dr Henryk Bylka z Politechniki Poznańskiej.

PGW i IGWP o weryfikacji taryf

Podczas konferencji „Zmiany zasad regulacji przedsiębiorstw wod-kan. Pierwsze doświadczenia” swoimi uwagami dotyczącymi pierwszej weryfikacji taryf, podzieli się m.in. Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – Tadeusz Rzepecki.

W spotkaniu udział wezmą m.in. Joanna Kopczyńska – z-ca Prezesa PGW Wody Polskie, Paweł Rusiecki – z-ca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego PGW Wody Polskie oraz Roman Strzelczyk – z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych z RZGW w Poznaniu.

Przykłady z życia wzięte

Dr Henryk Bylka wspólnie z Dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, prof. Edwardem Szczechowiakiem, przez trzynaście lat, na zlecenie Prezydenta Miasta Poznania prowadzili weryfikację taryf przedsiębiorstwa AQUANET z Poznania. Podczas konferencji, przedstawią swoje krytyczne uwagi dotyczące politycznych uwarunkowań w procesie stanowienia taryf, a w szczególności organów zatwierdzających w planach wieloletnich nakłady inwestycyjne a w regulaminach określających minimalny poziom usług.

Znani z licznych konferencji radcy prawni: Łukasz Ciszewski i Mirosław Krzyszczak oraz współpracujący z IGWP, Krzysztof Sikorski podzielą się swoimi refleksjami dotyczącymi doświadczeń zebranych w prowadzonym przez Wody Polskie procesie weryfikacji taryf oraz opiniowania regulaminów. Jędrzej Bylka przedstawi tematy, jakimi zajmowało się w ostatnich latach europejskie stowarzyszenie podmiotów pełniących funkcje regulatorów przedsiębiorstw wod-kan, eksponując szczególnie ich działalność w zakresie benchmarkingu i przykład jego formalnego wykorzystania w procedurze stanowienia taryf w jednym z państw.

Dyskusja z udziałem regulatora

W trzeciej sesji przewidziany jest panel dyskusyjny, w którym wezmą udział m.in. zaproszeni prezesi spółek wodociągowych: Stanisław Biniecki – Prezes MWiK w Chodzieży, Paweł Chudziński – Prezes AQUANET Poznań, Maciej Ganowicz – Prezes PGK w Wolsztynie.

Organizatorzy spotkania w panelu dyskusyjnym szczególnie liczą na opinie przedstawicieli Wód Polskich, którzy bodaj pierwszy raz w tak szerokim składzie spotkają się z osobami reprezentującymi przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z całej Polski.

Zarejestruj się już dziś! (link)