• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Jak skutecznie projektować i instalować systemy rurowe z tworzyw sztucznych?

Akademia Uponor kształci wykonawców i projektantów


Opublikowano: 22-07-2019 Źródło: inzynieria.com

Wspólnym celem producenta, dostarczającego wyroby, i inwestora zamawiającego usługi, w ramach których zostaną one wykorzystane, jest realizacja zadania spełniającego wszelkie założenia m.in. pod kątem funkcjonalności, jakości, trwałości czy wytrzymałości. Droga od produkcji materiałów do realizacji inwestycji jest jednak bardzo długa. W przypadku montażu systemów rurowych i zbiorników z tworzyw sztucznych dużą rolę odgrywają projektanci i wykonawcy. Właśnie z myślą o nich kilka lat temu powstał projekt pn. „Akademia Uponor”, a do dziś na całym świecie przeszkolonych zostało ponad 10 tys. specjalistów.


Seminarium Akademii Uponor podczas Targów WOD-KAN, 21 maja 2019 r. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Seminarium Akademii Uponor podczas Targów WOD-KAN, 21 maja 2019 r. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Wiedza to podstawa

Powodzenie wszystkich projektów – i tych mniejszych, i tych na wielką skalę, zależy od sukcesu profesjonalnych partnerów. Mając tego świadomość, Uponor znalazł się wśród pierwszych producentów, organizujących szkolenia na temat projektowania i technik montażu własnych systemów. Dzięki nim przeszkoleni specjaliści zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie konstrukcji i montażu wyrobów. W projekcie szkoleń uczestniczy aktywnie także polska dywizja koncernu – Uponor Infra sp. z o.o.

Początkowo szkolenia organizowaliśmy w biurach projektowych, a dotyczyły one przede wszystkim projektowania, montażu i eksploatacji systemów z tworzyw sztucznych. Edukowaliśmy także wykonawców na budowie, organizując pokazy montażu modułów VipLiner czy spawania ekstruzyjnego systemów Weholite. Później ofertę szkoleniową uzupełniliśmy o szkolenia połączone ze zwiedzaniem naszej fabryki i pokazem procesu produkcyjnego. Obecnie organizujemy również dla wszystkich zainteresowanych grup (wykonawców, inwestorów, projektantów, przedstawicieli ośrodków naukowych i badawczych i in.) profesjonalne seminaria i konferencje pod wspólną nazwą „Akademia Uponor”, podczas których poruszamy ważne dla naszej branży tematy, zapraszając do współpracy różnych specjalistów i naukowców. Jest to bardzo ważny element działalności naszej firmy – podkreśla Edyta Zalewska, dyrektor sprzedaży Uponor Infra.

Różne strony procesu inwestycyjnego, wspólny cel

W programie szkoleń nie brakuje prelekcji i dyskusji z udziałem przedstawicieli wszystkich stron procesu inwestycyjnego oraz reprezentantów świata nauki. Tematyka jest obszerna, ale tym, co łączy wszystkie przekazy, jest wspólny dla cel, czyli wdrożenie dobrych praktyk na każdym poziomie planowania i realizacji przedsięwzięcia. Chodzi o zmianę myślenia o produkcie, który ma być nie tylko środkiem do osiągnięcia celu, ale świadomym wyborem jakości i efektywności.

Z tego właśnie powodu wiele wykładów podczas szkoleń dotyczy kwestii cyklu życia produktu i kosztów eksploatacji. Prelegenci przekonują, że stosowanie produktów tanich i złej jakości oraz bagatelizowanie procesu kontrolnego to prosty przepis na zniweczenie dotychczasowej pracy i konieczność wykonania naprawy, często już po kilku latach od wykonania zadania. To realne straty finansowe, środowiskowe i użytkowe, bo – o czym często zapominamy – eksploatacja elementów infrastruktury podziemnej to wieloletni proces. To, co dziś zlekceważymy i o co nie zadbamy, stanie się problemem dla przyszłych pokoleń – naszych dzieci i wnuków.

Organizatorzy "Akademii Uponor" chcą więc nie tylko przybliżyć specjalistom konkretny produkt czy materiał (jak polietylen, stosowany obok betonu, żywic czy GRP w szeroko pojętej infrastrukturze podziemnej), ale także zwrócić uwagę zamawiających na jakość produktów wykorzystywanych w projektach oraz na prawa i obowiązki, jakie spoczywają na nich, jako inwestorach (np. w zamówieniach publicznych finansowanych z funduszy UE). Równie ważna jest edukacja projektantów i wykonawców, skupiająca się na kwestii właściwego przygotowania dokumentacji projektowej oraz analizy parametrów materiałowych istotnych przy projektowaniu konkretnych systemów, takich jak systemy PEHD.

Od prezentacji do edukacji

Szeroki zakres stosowania produktów polietylenowych w Polsce powoduje, że i tutaj niezbędne są specjalistyczne szkolenia w ramach Akademii. Zgodnie z przyjętą konwencją każda edycja wydarzenia odbywa się w innym mieście. Dotychczas zorganizowano je m.in. w Warszawie, Chorzowie, Gliwicach i Rzeszowie, a ostatnie spotkanie z tego cyklu odbyło się podczas majowych Targów WOD-KAN w Bydgoszczy, dedykowanych sektorowi wodno-ściekowemu, dla którego firma dostarcza całą gamę produktów.

Podczas szkolenia można było m.in. pozyskać wiedzę nt. systemów polietylenowych jako elastycznych i wielowariantowych rozwiązań do budowy rurociągów ciśnieniowych, kolektorów i retencji ścieków deszczowych. Paweł Birecki, doradca techniczny z Uponor Infra, omówił także istotne parametry materiałowe w projektowaniu systemów PEHD.

Paweł Birecki, Uponor Infra. Seminarium Akademii Uponor podczas Targów WOD-KAN, 21 maja 2019 r. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Paweł Birecki, Uponor Infra. Seminarium Akademii Uponor podczas Targów WOD-KAN, 21 maja 2019 r. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

W programie znalazły się także zagadnienia związane z dokumentacją projektową i nadzorem nad prawidłową realizacją zamówienia publicznego finansowanego z funduszy UE w kontekście wyboru przez zamawiającego projektanta i inżyniera kontraktu oraz zakresu ich obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Temat ten rozwinął Radosław Harasim z Kancelarii Inter Med Consulting s.c.

Radosław Harasim, Kancelaria Inter Med Consulting s.c. Seminarium Akademii Uponor podczas Targów WOD-KAN, 21 maja 2019 r. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com Radosław Harasim, Kancelaria Inter Med Consulting s.c. Seminarium Akademii Uponor podczas Targów WOD-KAN, 21 maja 2019 r. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

W ostatnich latach sporo uwagi w dyskusjach poświęcane jest zagospodarowaniu wód opadowych. Równocześnie realizowanych jest coraz więcej inwestycji w obszarze retencjonowania i odprowadzania deszczówki, dlatego nie mogło zabraknąć wystąpienia poświęconego tej tematyce. O analizie kosztów systemu odzysku wody deszczowej dla budynku biurowego opowiedział dr inż. Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej.

dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska. Seminarium Akademii Uponor podczas Targów WOD-KAN, 21 maja 2019 r. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska. Seminarium Akademii Uponor podczas Targów WOD-KAN, 21 maja 2019 r. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

W kontekście retencjonowania organizatorzy zaproponowali dwa wystąpienia: wybrane aplikacje kanałów retencyjnych, zaprezentowane przez prof. dr. hab. inż. Daniela Słysia z Politechniki Rzeszowskiej oraz wymiarowanie zbiorników i kanałów retencyjnych w kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, o czym mówił prof. dr hab. inż. Józef Dziopak z tej samej uczelni.

prof. dr. hab. inż. Daniel Słyś, Politechnika Rzeszowska. Seminarium Akademii Uponor podczas Targów WOD-KAN, 21 maja 2019 r. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com prof. dr. hab. inż. Daniel Słyś, Politechnika Rzeszowska. Seminarium Akademii Uponor podczas Targów WOD-KAN, 21 maja 2019 r. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

W bydgoskim seminarium udział wzięło około 50 osób. Zainteresowanie specjalistów doskonaleniem i aktualizowaniem swojej wiedzy oraz umiejętności potwierdza, że takie seminaria są potrzebne, z jednej strony ze względu na wprowadzane na rynek nowe produkty, z drugiej – z powodu rosnącego zapotrzebowania na wykorzystanie systemów rurowych i zbiorników z tworzyw sztucznych.

prof. dr. hab. inż. Józef Dziopak, Politechnika Rzeszowska. Seminarium Akademii Uponor podczas Targów WOD-KAN, 21 maja 2019 r. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com prof. dr. hab. inż. Józef Dziopak, Politechnika Rzeszowska. Seminarium Akademii Uponor podczas Targów WOD-KAN, 21 maja 2019 r. Fot. Quality Studio dla inzynieria.com

Jako Uponor od ponad 60 lat produkujemy w technologii PEHD i aktywnie ją promujemy. To technologia sprawdzająca się także w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, obszarach zurbanizowanych i terenach szkód górniczych. Celem naszych szkoleń jest przede wszystkim zaprezentowanie tej technologii uczestnikom rynku, ale zależy nam także na uczuleniu ich, by troszczyli się o pieniądze inwestowane w infrastrukturę podziemną, testując i sprawdzając materiały wykorzystywane do jej budowy, tak aby posłużyła nam jak najdłużej – podsumowuje dyrektor Zalewska.

Kolejne szkolenie z cyklu "Akademia Uponor" odbędzie się w Krakowie 10 października 2019 r. Zostanie przygotowane we współpracy z krakowskim oddziałem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Produkty marki Uponor są w Polsce bardzo dobrze znane, szczególnie w takich obszarach, jak: gospodarka komunalna, drogownictwo czy szeroko pojęty przemysł. Historia spółki w naszym kraju sięga roku 1993. Uponor Infra należy do międzynarodowego koncernu, którego działalność opiera się na wiedzy i doświadczeniu europejskich wynalazców, a jego historyczne korzenie sięgają aż 20. lat XVII w. Firma rozpoczęła działalność w 1918 r., pierwsze rury z tworzyw sztucznych wyprodukowała w 1965 r. i obecnie jest jednym ze światowych liderów w produkcji tego typu wyrobów.

Przeczytaj także: Wydobywamy z materiałów to, co najlepsze

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia