W lipcu 2018 r. Wodociągi Kieleckie podpisały umowę na przebudowę wodociągu w miejscowości Kowala i Kowala Mała (gm. Sitkówka-Nowiny) oraz w Kielcach przy ulicach Sandomierskiej i Pocieszka. Koszty inwestycji wyniosły prawie 4 mln zł brutto. W Kowali położono 7,6 km nowego wodociągu, który zastąpił do tej pory używany, wraz z uzbrojeniem (zasuwy, hydranty). Zbudowano także komorę wodociągową do ciągłego pomiaru ciśnienia i przepływu. Podczas prac wykorzystano technologie bezwykopowe.


Prace wykonała Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „TRANS-KOP” Piotr Gwóźdź z Morawicy. Wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz, podkreślił, że roboty nie były łatwe. W niektórych miejscach konieczne były nie tylko przeciski, aby poprowadzić nowe rury, ale i przewierty ze względu na skalisty grunt.

Projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” realizowany na terenie gmin Kielce, Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk, współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ma wartość 87,5 mln zł. Zakłada budowę prawie 40 km kanalizacji i 2,7 km wodociągu, modernizację 11 km wodociągu i 3,5 km kanalizacji oraz modernizację oczyszczalni ścieków, komputerowego systemu monitoringu sieci i zakup pojazdów specjalistycznych.

Przeczytaj także: Łódź zainwestuje 200 mln zł na kanalizację sanitarną i sieć wodociągową