Na mocy porozumienia oba kraje będą wspólnie prowadzić np. hydrologiczne i hydrogeologiczne obserwacje i badania, czy sporządzać bilanse wodnogospodarcze z uwzględnieniem jakości i ilości zasobów wodnych. Jednym z ważniejszych aspektów współpracy będzie ochrona wód przed zanieczyszczeniem i nadmiernym poborem.

Strony wspólnie zajmą się także ochroną przed powodziami i negatywnym oddziaływaniem zjawisk lodowych oraz przeciwdziałaniem suszy. Współpraca obejmie też zabezpieczenie warunków nawigacyjnych czy utrzymywanie naturalnego biegu koryt rzek granicznych.

Granica Polski z Białorusią przebiega od Sobiboru wzdłuż Bugu, skręca na północny wschód, przecina Puszczę Białowieską, dolinę Narwi, biegnie wzdłuż doliny Świsłoczy, dalej linią niemal prostą do doliny rzeczki Wołkuszanki, którą biegnie 5 km, przecina dolinę Czarnej Hańczy i kończy się na północ od tej rzeki.

Przeczytaj także: Przekop Mierzei Wiślanej – minister tłumaczy wzrost kosztów