Paweł Kopczyński wcześniej pracował m.in. jako naczelnik biura rozwoju Gliwic. Z kolei w Grupie PKP zajmował się sprzedażą nieruchomości, koordynował również proces remontów dworców. Był też dyrektorem Departamentu Kolejnictwa w resorcie infrastruktury; koordynował powstanie Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Ponadto był pracownikiem Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

Nowy prezes wywodzi się z Sosnowca. Chciałbym swoje doświadczenie wykorzystać w dalszym rozwoju firmy, która ma ambitne plany rozwojowe. Przed nami wiele pracy, ponieważ w tej branży trzeba cały czas dbać o unowocześnianie przedsiębiorstwa – powiedział Paweł Kopczyński.

Magdalena Pochwalska zostaje w spółce jako wiceprezes ds. technicznych. Po wielu latach naprawdę intensywnej pracy czas trochę zwolnić i przekazać zarządzanie przedsiębiorstwem kolejnemu pokoleniu. Dziękuję załodze i wszystkim, którzy mi zaufali. Dobra kondycja Sosnowieckich Wodociągów jest efektem naszej wspólnej pracy – podkreśliła.

Sosnowieckie Wodociągi zarządzają około 630 km sieci wodociągowej oraz około 460 km sieci kanalizacyjnej. W ostatnich 11 latach spółka wybudowała i przebudowała łącznie 127,5 km sieci kanalizacyjnej, za ponad 140,6 mln zł. Na ten rok zaplanowała modernizację lub budowę 4 km kanałów.

Przeczytaj także: Wody Polskie – 10,5 mln zł kary dla MPWiK za zrzucanie ścieków do Wisły