• Budowa studni głębinowej w gm. Łazy ma zapewnić nowe zasoby wody dla Dąbrowy Górniczej
  • W tym roku rozpocznie się budowa wodociągu o długości 4 km do Tucznawy
  • W planach jest też 2-kilometrowy kolektor transportujący ścieki z trzech dzielnic

Priorytetem inwestycyjnym w najbliższych latach jest zabezpieczenia dostaw wody w Dąbrowie Górniczej. W 2020 r. rozpocznie się budowa drugiej, 4-kilometrowej nitki wodociągowej do Tucznawy, mającej zapewnić mieszkańcom i zakładom przemysłowym wodę z alternatywnego źródła.

Druga inwestycja dotyczy źródeł wody. Ze względu na zmieniający się klimat i kurczące się zasoby wodne, poszukujemy alternatywnych źródeł dostaw wody. Pilotażowym projektem będzie rozpoczęta w tym roku budowa studni głębinowej w rejonie Zazdrości w gm. Łazy oraz budowa kolejnych studni piezometrycznych pozwalających na bieżące monitorowanie ilości i jakości przepływającej wody w warstwach wodonośnych zasilających obecne ujęcia Dąbrowskich Wodociągów – tłumaczy Lucyna Żurek, kierownik Działu Inwestycji i Wykonawstwa w Dąbrowskich Wodociągach.

Także w tym roku ruszy wspólna inwestycja Dąbrowskich Wodociągów i Urzędu Miasta na osiedlu położonym między ul. Mickiewicza i Krasińskiego. Postępowanie przetargowe zostało zakończone w lutym. Po spotkaniach z mieszkańcami i omówieniu harmonogramu robót, planujemy rozpoczęcie prac w marcu. Razem z gm. Dąbrowa Górnicza rozpoczniemy wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym rejonie. Inwestycja obejmuje także pełne zagospodarowanie terenu – mówi Lucyna Żurek. Część prac w tym rejonie wykonano w ubiegłych latach.


W tegorocznym planie ujęto także budowę kolektora o długości 2 km, od Al. Zagłębia do rejonu ul. Północnej. Zapewni on bezawaryjny przesył ścieków z dzielnic Gołonóg, Ząbkowice i Tucznawa. Zadanie będzie skomplikowane technicznie ze względu na głębokość posadowienia kanału, nawodniony teren i kolizje z torami PKP. Równocześnie przy jego realizacji musimy uwzględniać prace prowadzone przez gm. Dąbrowa Górnicza w rejonie al. Zagłębia Dąbrowskiego i poprowadzić je w taki sposób, aby nie zablokować jednej z głównych ulic miasta – wyjaśnia Lucyna Żurek.

W 2019 r. doszło do wymiany około 400 m z założonych 2000 m na ul. Gołonoskiej. Wymianę pozostałych 1600 m zaplanowano na lata 2020–2021. Dąbrowskie Wodociągi zabiegają o dofinansowanie inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

To przedsięwzięcie wiąże się z dużym projektem inwestycyjnym Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW), które aktualnie zawiesiło prace na tym obszarze. Chodzi o trzyetapową modernizację magistrali wodociągowej dostarczającej wodę z głębinowych ujęć w Łazach Błędowskich. Ma ona podnieść jakość dostaw wody w południowych dzielnicach Dąbrowy Górniczej. Modernizację zbiorników w Łośniu ukończono w 2018 r. GPW miało w 2019 r. przeprowadzić drugi etap inwestycji – przebudowę około 8-kilometrowej magistrali wodociągowej z budową przepompowni od ul. Podlesie/Aleje Młodych Hutników do zbiorników w Łośniu.

Przeczytaj także: 115 km nowych wodociągów i kanałów powstanie w 2020 r. w Warszawie