Targi IFAT odbędą się w nowym terminie: w dniach od 30 maja do 3 czerwca 2022 r. – poinformowali organizatorzy. 

Wcześniej chciano przenieść targi na wrzesień br. W tych okolicznościach organizacja targów IFAT w maju nie byłaby uczciwa w stosunku do naszych klientów, zwłaszcza z medycznego i ekonomicznego punktu widzenia wyjaśniał Stefan Rummel, dyrektor zarządzający Messe München i odpowiedzialny za IFAT.

Zmiana terminu imprezy była konieczna z uwagi na to, że w ciągu ostatnich 50 lat liczba gości wzrosła z 10,2 tys. osób do ponad 136 tys.

W Niemczech, tak jak w Polsce, wydano zakaz organizowania imprez masowych. O imprezie masowej można mówić wtedy, gdy w danym wydarzeniu bierze udział nie mniej niż 1 tys. osób (w przypadku imprez stadionowych) lub nie mniej niż 500 osób (w przypadku hal sportowych). 

Nie zaliczają się do imprez masowych wydarzenia organizowane:

  •  w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach;
  • w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami;
  • w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
  • dla sportowców niepełnosprawnych;
  • w ramach sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym;
  • zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników, jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć. 

IFAT to światowe targi związane z zagadnieniami gospodarowania wodą, ściekami, odpadami i surowcami, odbywające się co dwa lata w Monachium (Niemcy). W wydarzeniu, obecnym w branży od 1966 r., udział biorą naukowcy, producenci sprzętu, wykonawcy i inwestorzy, głównie branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Najbliższe Targi IFAT odbędą się w 2022 r. tradycyjnie w murach znanego w całej Europie centrum wystawienniczego Messe München.

Przeczytaj także: Targi IFAT 2018: spotkanie nie tylko dla branży wod-kan