W ramach przedsięwzięcia przy ul. Kwarcowej powstała przepompownia ścieków „Kwarcowa”, w rejonie ulic Kazimierskiej i Północnej wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną (sanitarną), na odcinku od ul. Północnej w kierunku ul. Kazimierskiej – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, a w części „Drogi Popiołowej” – wodociągi kanały sanitarne. W sumie Rumia zyskała 930 m nowych wodociągów, 842 m kanalizacji sanitarnej oraz 298 m rurociągu tłocznego.

Do budowy dużej części sieci kanalizacji sanitarnej wykorzystano bezwykopową metodę przewiertu sterowanego – powodem była głębokość prowadzenia sieci oraz wysoki poziom wód gruntowych.

PEWIK Gdynia realizację zadania zleciło firmie NKM z Kartuz. Umowę zawarto 20 października ub.r. Wszystkie prace mają zakończyć się w lutym 2022 r. Jak podaje gdyńska spółka, realizacja projektu przyczyni się do poprawy życia mieszkańców i z pewnością pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego.

Przeczytaj także: Budowa przepompowni ścieków w Gdyni