Dlaczego warto zdecydować się na przydomową oczyszczalnię ścieków?

Dużą zaletą instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest fakt, że jest to rozwiązanie kilkakrotnie tańsze w eksploatacji od szamba. Jest ona również bezpieczniejsza, a co ważne w obecnych czasach bardziej ekologiczna. W przypadku zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków nie ma niebezpieczeństwa skażenia gruntu, wód gruntowych, ciecz opuszczająca oczyszczalnię nie jest zagrożeniem dla indywidualnych ujęć wody. Warto również pamiętać o walorach eksploatacji takiej oczyszczalni. Nie trzeba często wywozić ścieków i zamawiać wozu asenizacyjnego jak w przypadku szamba. W zależności od przepustowości oczyszczalni wywóz nieczystości konieczny jest od jednego do co najwyżej czterech razy do roku. Dzięki temu można znacząco zaoszczędzić w stosunku do odprowadzania ścieków do szamba. Warto jednak podkreślić, że najczęściej wywóz nieczystości z przydomowej oczyszczalni ścieków odbywa się raz do roku, co sprawia, że jest to instalacja niemal bezobsługowa. Nie wymaga również szczególnej konserwacji. Wystarczy dostarczać do niej specjalne bakterie i enzymy. Co ważne przydomowa oczyszczalnia ścieków nie wydziela żadnych zapachów. Takie rozwiązanie jest uniwersalne i może być zastosowane nawet na małej działce. Przydomową oczyszczalnię ścieków można stosować także niezależnie od poziomu wód gruntowych. Jeżeli jesteś zainteresowany instalacją przydomowej oczyszczalni, to sprawdź ofertę.

Ekologiczne wykorzystanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ma wiele zalet, a wśród nich można wymienić także te związane z ekologią. Poza ochroną wód gruntowych jest to możliwość wykorzystania części szarej wody, czyli takiej, która pochodzi z innych odpływów niż toaleta. Wodę można wykorzystać do podlewania ogrodu, a ponadto chłodzenia czy też czyszczenia maszyn. W ten sposób oszczędza się wodę pitną. Warto podkreślić, że przydomowe oczyszczalnie ścieków charakteryzują się dużą trwałością. Można liczyć na ich wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków dostępna jest w kilku wersjach

Jedną z ważniejszych zalet zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków jest fakt, że dostępnych jest kilka rozwiązań, spośród których można wybrać to dostosowane do własnych potrzeb czy potrzeb danego gospodarstwa domowego i rodzaju gruntu. Można zdecydować się na oczyszczalnię biologiczną, drenażową albo tunelową. Ta pierwsza jest prosta w obsłudze i produkowana w różnych wielkościach, zatem można ją bez problemu dopasować. Do zbiornika wprowadza się czynny osad, a więc nicienie, pierwotniaki, bakterie, odpowiadające za utlenianie i redukcję zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Oczyszczalnie drenażowe nie są już tak uniwersalne jak te biologiczne. Wymagają przepuszczalnej gleby i małej ilości wód gruntowych. Funkcjonują w oparciu o proces beztlenowy w osadniku i tlenowy w drenażu. Oczyszczalnie tunelowe są tańsze od drenażowych, choć ich sposób pracy jest podobny. Zamiast drenów stosowane są tunele rozsączające. Na wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków oferowana jest dwuletnia gwarancja.