Wartość robót związanych z przebudową ponadczterokilometrowej sieci wodociągowej wyniosła 11,1 mln zł. W ul. Sierakowskiego znajduje się najdłuższy odnowiony fragment wodociągu – to 700 m z odcinka liczącego 1400 m. Aktualnie usuwane są kolizje z siecią gazową, a koniec tych prac zaplanowano na II kwartał 2023 r.

Dwa wodociągi już gotowe, cztery będą w grudniu

Do eksploatacji oddano już przebudowane wodociągi w ul. Gdyńskiej (209 m) i Olsztyńskiej (570 m). Dobiega końca modernizacja sieci wodociągowej w ulicach Mackiewicza (500 m), Srebrnej (407 m), Polnej (192 m) i Hipotecznej (838 m). W grudniu, po przeglądach technicznych i odbiorach odcinki te zostaną oddane do użytku.

4 km wodociągów i 96 przyłączy

Podczas prac na Bałutach powstała infrastruktura doprowadzająca wodę o łącznej długości przekraczającej 4 km. Wykonano także 96 przyłączy do nieruchomości. Większość przebudowywanej sieci wodociągowej znajduje się w poboczach dróg, pod zieleńcami i chodnikami.

Zakres prac:

  • Srebrna – od Hipotecznej do Sierakowskiego (407 m)
  • Sierakowskiego – od Kniaziewicza do Wrześnieńskiej (1423 m)
  • Mackiewicza – od Pojezierskiej do Srebrnej (500 m)
  • Polna – od Olsztyńskiej do Srebrnej (192 m)
  • Olsztyńska – Hipotecznej do Ks. Brzózki (570 m)
  • Gdyńska – od Pojezierskiej do rejonu pos. nr 3 (209 m)
  • Hipoteczna – od Pojezierskiej do Limanowskiego (838 m)

Przeczytaj także: We Wrocławiu oddano do użytku cztery zbiorniki retencyjne