Konserwacja przepompowni ścieków będzie polegała na wymianie zużytych elementów ciągu technologicznego i zautomatyzowaniu systemu przepływu ścieków. Zaplanowano m.in. montaż rur i armatury ze stali nierdzewnej, dostawę i zabudowę nowoczesnej kraty taśmowo-hakowej wraz z szafą zasilania i sterowania oraz przelewem awaryjnym, zabudowę i podłączenie urządzeń pomiarowych.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”. Ma on dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (działanie „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”).

Przepompownia w Jawiszowicach tłoczy ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków w Brzeszczach z dużego obszaru południowo-zachodnich Jawiszowic.

Wykonawcą robót za około 580 tys. zł została firma Eko-System-Polska. Prace mają się zakończyć w połowie marca 2023 r.

Przeczytaj także: W Krośnie wdrożono inteligentną sieć wodociągową