Partnerzy portalu

Gmina Chrzanów – okrojona modernizacja oczyszczalni ścieków

Opublikowano: 12-12-2022 Źródło: Wodociągi Chrzanowskie

W ogłoszonym wiosną 2022 r. przez Wodociągi Chrzanowskie przetargu na przebudowę oczyszczalni ścieków Libiąż A najtańsza oferta przekraczała budżet o 10 mln zł. Dlatego spółka zdecydowała się na samodzielne wykonanie prac w minimalnym, ale niezbędnym zakresie.


Okrojona modernizacja oczyszczalni ścieków. Fot. Wodociągi Chrzanowskie Okrojona modernizacja oczyszczalni ścieków. Fot. Wodociągi Chrzanowskie

W oczyszczalni ścieków Libiąż A zmodernizowano już jeden z czterech reaktorów biologicznych SBR. Wymieniono układ napowietrzania ścieków, zamontowano nowe dyfuzory i wykonano niezbędne prace budowlane oraz instalacyjne. Wyremontowano budynek głównej pompowni ścieków P II i podpisano umowę na dostawę trzech dmuchaw śrubowych.

Fot. Wodociągi Chrzanowskie Fot. Wodociągi Chrzanowskie

Wkrótce w obiekcie nastąpi rozruch zmodernizowanego reaktora biologicznego. W 2023 r. rozpoczną się podobne roboty w kolejnych dwóch. Zaplanowano montaż i uruchomienia dmuchaw śrubowych. Dojdzie do remontu pomieszczeń socjalno-bytowych, a także unowocześnienia nadrzędnego systemu sterowania całą oczyszczalnią ścieków.

Fot. Wodociągi Chrzanowskie Fot. Wodociągi Chrzanowskie

Celem prac jest obniżenie energochłonności oczyszczalni ścieków w wyniku wymiany wyeksploatowanych urządzeń. Polepszy się jakość odprowadzanych nieczystości i poprawi poziom bezpieczeństwa pracy.

Fot. Wodociągi Chrzanowskie Fot. Wodociągi Chrzanowskie

W wiosennym przetargu budżet Wodociągów Chrzanowskich wynosił 16,2 mln zł, a najtańsza z ofert opiewała na kwotę 26,8 mln zł. Z tego powodu prace w okrojonym zakresie są realizowane przez pracowników spółki. Przeznaczono na nie 4 mln zł.

Przeczytaj także: Kolektor ściekowy Dukla–Krosno będzie miał 7 km

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!