Partnerzy portalu

Kraków: remont sieci wod-kan pod zabytkowym Dworcem Wodociągowym [ZDJĘCIA]

Opublikowano: 27-01-2023 Źródło: Wodociągi Miasta Krakowa

Jeszcze w grudniu 2022 r. Wodociągi Miasta Krakowa rozpoczęły remont liczących ponad 100 lat przewodów wodociągowo-kanalizacyjnych, znajdujących się pod głównym dziedzińcem zabytkowych budynków przy ul. Senatorskiej 1.


Zabytkowa siedziba Wodociągów Miasta Krakowa Fot. Wodociągi Miasta Krakowa Zabytkowa siedziba Wodociągów Miasta Krakowa Fot. Wodociągi Miasta Krakowa

Historyczne zabudowania z czerwonej, wypalanej cegły znajdujące się przy ul. Senatorskiej 1 w Krakowie od początku swego istnienia związane są z miejską spółką wodociągową. W 1913 r. powstał tu tzw. Dworzec Wodociągowy czyli zespół budynków mieszczący biura Zarządu, mieszkania urzędników technicznych, skład i stację prób wodomierzy, kotłownię oraz m.in. tartak i stolarnię.

Zabytkowy Dworzec Wodociągowy w Krakowie przy ul. Stolarskiej 1. Zdjęcie archiwalne Wodociągów Miasta Krakowa Zabytkowy Dworzec Wodociągowy w Krakowie przy ul. Stolarskiej 1. Zdjęcie archiwalne Wodociągów Miasta Krakowa

Do dziś w zabytkowe budynki funkcjonują jako siedziba główna Spółki. Mieszczą się w nich biura, hala wodomierzy i centralna dyspozytornia.

Remont po ponad 100 latach

Decyzję o remoncie sieci wod-kan znajdującej się pod zabytkową siedzibą Wodociągów Krakowskich podjęto po badaniach, które wykazały zły stan techniczny wewnętrznych sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej ze względu na ich wiek, różnorodność średnic i materiałów. 

fot. Wodociągi Miasta Krakowa
fot. Wodociągi Miasta Krakowa

Inwestycja ma charakter kompleksowy, obejmuje:

  • budowę i przebudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
  • budowę i przebudowę odcinków przyłączy
  • budowę studni wodomierzowej
  • rozbiórkę kolidującej infrastruktury podziemnej 
  • odtworzenie nawierzchni. 

Dbając o zachowanie unikalnego charakteru obiektu, wszelkie prace na poziomie dróg wewnętrznych prowadzone są z najwyższą starannością i dostosowane do charakteru zabytkowej zabudowy. W ramach wcześniejszych działań podejmowanych przez Wodociągi Miasta Krakowa, została już odnowiona elewacja zabytkowego budynku finansowana ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa – podano w oficjalnym komunikacie Spółki.

Wodociągi zbają o użyteczność, walor zabytkowy i środowisko 

Prace prowadzone są pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Prowadzony jest także nadzór archeologiczny w oparciu o Ustawę z dnia 23 lipca 2003 roku o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami. Remont odbywa się przy uwzględnieniu ochrony środowiska, odnowy zieleni, gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Fot. Wodociągi Miasta Krakowa
Fot. Wodociągi Miasta Krakowa

Inwestycja nie wpływa na obsługę interesariuszy odwiedzających Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9. 

Przeczytaj także: W Płocku powstała jedna z największych przepompowni ścieków w kraju

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!