Te zaawansowane urządzenia umożliwiają automatyczne przesyłanie odczytów zużycia wody, co przyczynia się do większej wygody zarówno dla klientów, jak i dostawców usług komunalnych.

Czym są "inteligentne" liczniki i ich konstrukcja

Z zewnątrz "inteligentny" licznik bardzo przypomina zwykły licznik. Prawie się nie różni. Jednak wewnątrz konstrukcja ta ma pewne różnice. W ich konstrukcji znajduje się wiele elementów, takich jak wyświetlacz LCD, zegar z kalendarzem, autonomiczne źródło zasilania, czujnik do kontrolowania zużycia różnych zasobów, interfejsy transmisji danych i odbioru, a także mikrokontroler zarządzający wszystkimi komponentami.
System obejmuje:

•    wyświetlacz LCD, który jest niezbędny do wyświetlania wyników pomiarów i danych o działaniu;

•    zegar z kalendarzem, który synchronizuje działanie urządzenia z serwerem;

•    autonomiczne źródło zasilania, które umożliwia pracę urządzenia w przypadku nagłego spadku napięcia;

•    czujnik, który służy do kontrolowania zużycia takich zasobów energetycznych jak ciepło, światło, woda, gaz;

•    interfejs transmisji danych, który przesyła odczyty liczników na serwer, komputer osobisty lub telefon komórkowy;

•    interfejs odbioru danych, który odbiera polecenia z serwera, aby zatrzymać lub zmienić tryb pracy, itp.;

•    port optyczny do lokalnego i zdalnego dostępu;

•    mikrokontroler, który jest głównym układem urządzenia i jest niezbędny do zarządzania wszystkimi komponentami.

Zalety i wady stosowania "inteligentnego" licznika wody

Specjaliści z firmy Fikser, świadczącej usługi w dziedzinie instalacji sanitarnych, przedstawią zarówno zalety, jak i wady inteligentnych liczników wody, które warto wziąć pod uwagę przy ich wyborze.

"Inteligentne" liczniki mają zdolność automatycznego przesyłania odczytów zużycia wody nie tylko na smartfon konsumenta, ale także do biura dostawcy lub firmy zarządzającej. Jest to konieczne, aby naliczać opłaty zgodnie z rzeczywistymi odczytami licznika wody podczas wystawiania rachunków.

Odczyty licznika są przesyłane za pomocą bezprzewodowej komunikacji i poprzez globalną sieć. W "inteligentnych" licznikach wody czasami znajduje się wbudowany czujnik wycieku z zaworem. Jeśli go nie ma, trzeba go dokupić osobno, aby później zsynchronizować go z licznikiem. W przypadku wystąpienia wycieku wody zawór zostanie zamknięty. Zdarzy się to automatycznie lub za pomocą komunikacji bezprzewodowej. Po tym woda przestaje być dostarczana do sieci wodociągowej mieszkania lub domu.

"Inteligentne" liczniki wody są korzystne dla abonenta, ponieważ umożliwiają mu płacenie tylko za faktycznie zużywany wolumen wody. Dzięki nim można również szybko wykryć wyciek wody i automatycznie zamknąć jej dostawę. W rezultacie można zapobiec niepotrzebnym incydentom w mieszkaniu lub domu. Natomiast "inteligentne" liczniki taryfowe są korzystne, ponieważ konsumenci płacą tylko za tę objętość ciepłej wody, która jest rzeczywiście gorąca. Chodzi o to, że woda, która przepływa przez taki licznik, nie jest uwzględniana przez licznik, jeśli ma temperaturę poniżej czterdziestu stopni.

Należy również zauważyć, że instalacja "inteligentnego" licznika wody jest korzystna, ponieważ nie trzeba przekazywać odczytów licznika wody do firmy zarządzającej, a także w określonym czasie. Jednak istnieją także wady stosowania "inteligentnego" licznika wody. Oczywiście trzeba za niego zapłacić więcej niż za zwykły licznik. Ponadto automatyczne przesyłanie odczytów takiego licznika zależy od dostępności internetu. Istnieją również korzyści z instalacji "inteligentnego" licznika wody dla dostawcy wody. Są to między innymi zmniejszenie kradzieży wody przez "przedsiębiorczych" konsumentów. Nawet dla nich jest trudne ingerowanie w działanie inteligentnego licznika. A manipulacja zwykłym licznikiem dla nich nie stanowi większego problemu.

Wśród zalet należy również wymienić przejrzystość działania, wiarygodność danych i możliwość sprawdzania poprawności informacji dotyczących sposobu zużycia wody przez konsumentów. Mowa tutaj o informacjach, które docierają do firmy zarządzającej od firmy dostarczającej usługi wodociągowe abonentom.

Ważne parametry techniczne

Podczas zakupu "inteligentnego" licznika wody bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na określone parametry miernika wody:

•    materiał, z którego wykonana jest obudowa (stal nierdzewna, mosiądz lub brąz są odpowiednie)
•    rozmiar przyłącza wodomierza wody do rur wodociągowych (dla mieszkań i domów zazwyczaj wynosi 1/2 cala lub 3/4 cala)
•    przeznaczenie (dla zimnej wody, cieplej wody lub uniwersalne)
•    klasa dokładności (wskaźnik błędu pomiarowego; D - najwyższa klasa dokładności, A - najniższa klasa dokładności).

Dane przekazywane przez inteligentny licznik

Do jakiego celu przekazywane są dane dla konsumenta? Aby uzyskać pełne informacje o zużytych zasobach, taryfach i płatnościach. Jeśli konsument zainstaluje licznik, który przekazuje odczyty automatycznie, zawsze będzie wiedział, za co zapłacił. A dla dostawcy zasobów "inteligentne" liczniki stanowią realną możliwość monitorowania zachowań konsumentów.

Lista danych, które może przekazać dowolny inteligentny licznik, obejmuje ponad 22 pozycje. Na przykład licznik energii elektrycznej przekazujący odczyty za pomocą Internetu pokazuje:

•    chwilowe wartości zużywanej energii;
•    średnie wartości zużywanej energii;
•    ilość zużytej energii elektrycznej w określonym okresie czasu;
•    informacje potwierdzające, że doszło do nieautoryzowanego otwarcia obudowy lub uszkodzenia plomby;
•    aktualny czas i datę z korektą wbudowanych zegarów przez serwer;
•    informacje o przekroczeniu dopuszczalnych napięć;
•    informacje o zmianach w taryfach i inne powiadomienia.

Podsumowując, "inteligentne" liczniki wody mają wiele korzyści zarówno dla konsumentów, jak i dla dostawców wody. Dzięki automatycznemu odczytowi i przesyłaniu danych, abonenci płacą tylko za rzeczywisty wolumen zużytej wody, co pozwala na większą kontrolę nad kosztami. "Inteligentne" liczniki wody umożliwiają również szybkie wykrywanie wycieków i automatyczne zamknięcie dostawy wody, co minimalizuje straty i potencjalne szkody w domach i mieszkaniach. Wadą może być wyższa cena takiego licznika i konieczność dostępu do Internetu dla przesyłania danych. Jednak ogólnie rzecz biorąc, "inteligentne" liczniki wody są korzystne i przyczyniają się do bardziej efektywnego zarządzania zasobami wodnymi.