Czym jest armatura wodociągowa?

Armatura do sieci wodociągowej to specjalistyczne elementy i urządzenia, które umożliwiają fachowcom stworzenie instalacji dostarczającej wodę do obiektu. Cała instalacja stanowi wymagający dużej wiedzy inżynierskiej układ różnorodnych elementów, części i zespołów, na przykład takich jak nawiertki przyłączeniowe, zasuwy lub kształtki.

Armatura pozwala na połączenie przesyłowych sieci wodociągowych z instalacją mieszczącą się w danym budynku. Dzięki niej woda użytkowa jest sprawnie transportowana do mieszkań, domów, szkół, obiektów użyteczności publicznej, biur i uniwersytetów – wszędzie tam, gdzie jest potrzebna do codziennego funkcjonowania. Jednym z istotnych aspektów dopuszczenia armatury wodociągowej do eksploatacji jest posiadanie przez nią atestu higienicznego gwarantującego możliwość kontaktu armatury z transportowaną wodą pitną.

Dlaczego armatura powinna mieć doskonałą jakość?

Wszelkie uszkodzenia armatury wiążą się nie tylko z nagłym brakiem dostępu do wody w budynku. Koszty przywrócenia sprawności instalacji są zazwyczaj dość wysokie, a naprawa może się przedłużać i stać się powodem frustracji u osób korzystających z wody dostarczanej przez daną sieć. Dlatego armatura do sieci wodociągowej powinna zostać wyprodukowana z materiałów o znacznej odporności na niełatwe warunki środowiska, ciśnienie wody i korozję, na przykład takich jak: żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna, mosiądz i stal ocynkowana, a także gumowe elementy uszczelniające. Wszystkie jej elementy muszą przejść kontrolę wewnątrzzakładowego systemu kontroli jakości zapewniającego doskonałe i powtarzalne parametry produktu końcowego.

Elementy armatury wodociągowej

Wśród części armatury wodociągowej można wyróżnić między innymi: nawiertki przyłączeniowe, zasuwy do wody – gwintowane i kołnierzowe, obejmy do nawiercania, kształtki wodociągowe, włazy żeliwne i teleskopy.

Obejmy do nawiercania

Obejmy umożliwiają rozgałęzienie sieci wodociągowej. Składają się z korpusu z rozgałęzieniem z kołnierzem lub gwintem oraz obejm, które są wyścielone wkładkami gumowymi z uszczelniaczami. Obejmę z korpusem łączą śruby nierdzewne lub cynkowane pozwalające na precyzyjne i stabilne mocowanie na rurze wodociągowej. Korpus i obejma wykonane są z żeliwa sferoidalnego, które odznacza się wyjątkowymi właściwościami, takimi jak odporność na uderzenia, wstrząsy, zginanie, ściskanie i wysokie ciśnienie. Najistotniejszą funkcją tych elementów armatury wodociągowej jest możliwość wykonania rozgałęzienia wodociągu bez konieczności jego przecinania i odcinania przepływu wody. Obejma dwudzielna kołnierzowa lub gwintowana umożliwia wykonanie szybszego i tańszego rozgałęzienia niż w przypadku metod wymagających instalacji trójników.

Nawiertki przyłączeniowe

Dzięki nawiertkom przyłączeniowym możliwe jest stworzenie przyłącza użytkowego bez wstrzymywania przepływu wody. Elementy te pozwalają na nawiercenie rur z użyciem specjalistycznego sprzętu do nawiercania lub w wariancie samonawiercającym bez stosowania dodatkowego oprzyrządowania. Precyzyjny i sprawdzony design nawiertek samonawiercających pozwala na wykonanie przyłącza wody do domu za pomocą jednego ruchu trzpieniem nawiertki, co znacznie skraca czas wymaganych robót ziemno-hydraulicznych. Nawiertki przyłączeniowe mogą posłużyć zarówno do wykonania instalacji wodociągowych transportujących wodę pitną, jak i przemysłowych z wodami technologicznymi.

Zasuwy do wody

Jednym z kluczowych elementów sieci wodociągowych i przyłączy domowych są zasuwy do wody. Zastosowanie zasuw klinowych do wody umożliwia łatwe otwarcie i zamknięcie przepływu wody w wodociągu poprzez wzniesienie lub opuszczenie klina zasuwy. Głównym materiałem konstrukcyjnym stosowanym w tym elemencie armatury jest żeliwo szare lub żeliwo sferoidalne. Zasuwy występują w różnych konfiguracjach w zależności od długości zabudowy i średnicy nominalnej przyłącza.

Kształtki wodociągowe

Kolejny element armatury wodociągowej, jakim są kształtki wodociągowe, wykorzystuje się do wykonywania połączeń oraz zakończeń sieci. Stosuje się je w strategicznych punktach sieci wodociągowych takich jak: rozgałęzienia, łuki, zwężenia, łączniki i zaślepki. Do kształtek należą np.: trójniki, czwórniki, kolana, króćce, opaski na rury PE i PCV, zwężki, kołnierze i złącza.

Aparaty do nawiercania wodociągów

Do ważnych urządzeń przeznaczonych do obsługi sieci wodociągowych należą aparaty do nawiercania wodociągów pod ciśnieniem. Dostosowane do nawiercania rur aparaty są wykonane z różnych materiałów, takich jak: PCV, PE, AC, ŻL i stalowych. Dzięki nim możliwe jest stworzenie nowego przyłącza. Aparaty występują w wariantach dostosowanych do nawiercania przez zasuwy gwintowane oraz kołnierzowe z możliwością ręcznego lub zmechanizowanego napędu wiertła lub frezu wykonującego nawiercenie.

Włazy żeliwne i teleskopy

W trakcie budowy kanalizacji do zwieńczenia kanalizacyjnych studni tworzywowych używa się włazów żeliwnych i teleskopów. Teleskopy umożliwiają regulowanie wysokości umiejscowienia włazu. Włazy montuje się na parkingach, ulicach, przy krawężnikach jezdni, drogach dla rowerzystów i chodnikach dla pieszych. Elementy usytuowane w jezdni powinny umożliwiać przejazd pojazdom o wadze wynoszącej nawet kilkadziesiąt ton.

Osprzęt do armatury wodociągowej

Ważną rolę w przypadku armatury wodociągowej pełni również osprzęt, do którego należą np.: klucze hydrantowe, klucze do zasuwy wodociągowej, skrzynki wodociągowe, kołnierz ślepy i kołnierz gwintowany. Specjalne i hydrantowe klucze są konieczne do zamykania i otwierania nadziemnych hydrantów, nawiertek i zasuw. Umożliwiają zamknięcie dopływu wody do działki w okresie zimowym.

Armatura naprawcza do wodociągów

Ze względu na możliwość awarii sieci wodociągowej ekipa specjalistów powinna posiadać także armaturę naprawczą do wodociągów taką jak: doszczelniacze kielichów, naprawcze opaski do rur czy łączniki rurowo-kołnierzowe. Uszkodzenia wodociągów pojawiają się głównie zimą z powodu niskich temperatur.

Nieodzowną fazą produkcji wymienionych elementów armatury wodociągowej jest kontrola, która potwierdza jakość i precyzję wykonania wszystkich części. Każdy produkt musi również przejść próby odbiorcze warunkujące długotrwałą eksploatację armatury wodociągowej.

Jeśli interesują Cię konstrukcje wykonane zgodne ze wszystkimi aktualnymi standardami technicznymi, zapraszamy na stronę Zakładu Produkcji Armatury Wodociągowej ANWOD: https://www.anwod.com.pl/. W jego ofercie znajdziesz specjalistyczne elementy armatury do sieci wodociągowych, z których możliwa jest budowa bezpiecznych i sprawnych instalacji.