Na początek wykonawca zajmie się opracowaniem projektu budowlanego, a potem, w ramach etapu „buduj”, wykona długi na około 200 m kolektor z rur PVC200. Do jego zadania należeć będą także montaż przepompowni ścieków wraz rurociągiem tłocznym PE90 o długości około 59 m oraz wykonanie siedmiu przyłączy do granic nieruchomości (PVC160; łącznie około 48 m).

Przeprowadzenie wszystkich prac pochłonie 0,36 mln zł netto. Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej. Opisywane zadanie jest elementem II etapu projektu związanego z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w gminie Środa Wielkopolska. Jak poinformowano, uzyskana pomoc dla zadań wchodzących w skład operacji wynosi niemal 2,7 mln zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.

Przeczytaj także: Warszawa – Wawer zyska wodociągi, kanalizację i przepompownię ścieków